CỘNG ĐỒNG HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Trang thông tin điện tử của hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

www.doantocvietnam.com - hoidongdoantocvietnam@gmail.com

Liên kết website

THÔNG TIN QUẢNG BÁ

THÔNG KÊ WEBSITE

  • Số lần click: 517843
  • Lượt truy cập: 431806

BẢN KẾ HOẠCH VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2020 CỦA BAN KHUYÊN HỌC HỌ ĐOÀN MỸ LỢI (Dự thảo)

08:48 CH 12/02/2014


Hoạt động khuyến học của Họ Đoàn làng Mỹ Lợi đã trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Thành tích nổi trội và có ý nghĩa nhất là đã được Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Bằng công nhận “Dòng Họ Hiếu Học” vào năm 2013. Đây là một kết quả rất đáng tự hào. Để củng cố và tăng cường hoạt động khuyến học của Họ Đoàn Mỹ Lợi trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải tổ chức hội thảo đánh giá sâu sắc, rút bài học kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, giải pháp mới nhằm đưa hoạt động khuyến học lên tầm cao mới trong những năm tới.

Hoạt động khuyến học của Họ Đoàn làng Mỹ Lợi đã trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Thành tích nổi trội và có ý nghĩa nhất là đã được Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Bằng công nhận “Dòng Họ Hiếu Học” vào năm 2013. Đây là một kết quả rất đáng tự hào. Để củng cố và tăng cường hoạt động khuyến học của Họ Đoàn Mỹ Lợi trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải tổ chức hội thảo đánh giá sâu sắc, rút bài học kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, giải pháp mới nhằm đưa hoạt động khuyến học lên tầm cao mới trong những năm tới.

Nội dung Hội thảo có các phần sau:

I. Nhìn lại lịch sử khuyến học, khuyến tài của dòng họ từ khi khai họ đến năm 2000 (năm Họ thành lập Ban khuyến học).

          Họ Đoàn Mỹ lợi đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 450 năm (1558-2013), sinh hạ 17 đời, hiện đang có khoảng 5000 người đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Trong lịch sử, sự học luôn luôn được đề cao, nhờ đó đã có một số danh nhân tiêu biểu trong các giai đọan lịch sử như:

          A. Thời Phong kiến - Chữ Hán, Nôm - trước năm 1945.

          Thời kỳ này kéo dài gần 400 năm, ở nước ta trường lớp học chưa nhiều, sự học chưa phổ cập như ngày nay. Thêm nữa, đại bộ phận con dân của họ sống chủ yếu bằng nghề nông - ngư, tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, nuôi tằm dệt vải …phấn đấu để có được nhà ở vững chắc, có đủ cái ăn, cái mặc và tích lũy một phần tiền bạc, của cải để phòng thân, trang trải khi bị tai ươn, dịch bệnh, lo cho hậu sự, hiêu hỷ, kỵ chạp …Số gia đình có đủ khả năng đầu tư cho con, em được theo học chữ Hán, Nôm rất ít. Tuy vậy, cũng đã có một số gia đình trong dòng họ khuyến khích, động viên việc học, tạo điều kiện để con em học tập, nâng cao trình độ học vấn, nhờ đó đã xuất hiện một số người ưu tú, thành đạt, làm rạng danh cho dòng họ. Như:

          1. Cụ Đoàn Khắc Thận (đời thứ 9) đã được Vua Tự Đức ban sắc phong như sau:

“ Thừa Thiên Hưng Vận, Hoàng đế nói rằng:

          Trẩm mưu nghĩ lập chính, trong việc dùng người nên đã cất nhắc cũng như khảo xét các điền lệ, tùy theo tài mà đặt người đúng chỗ, mưu bàn dùng người có tài năng để trị việc. Nay Ông Đoàn Khắc Thận giữ chức Thự Hình bộ kinh trực thanh lại ty Lang trung là người có văn học đầy đủ, có tài, khí nên có thể chọn lấy. Ông là người có mưu kế, có cách làm, biết giữ nơi chính thuật, nên nói rằng: Là người trong sáng, cẩn thận, cần mẫn, để khuyên răn các quan phải lấy việc mẫn cán, tin thực, để khảo xét công trạng cho rõ ràng mà đề bạt nên kén chọn từ nơi triều đình. Nay đặc biệt cho thăng chức Trung Thuận Đại phu Hình bộ Kinh trực Thanh lại ty lang trung, ngõ hầu không bỏ thiếu chức trách của mình, gắng sức, chuyên cần, hướng dẫn người kính cẩn theo đúng lễ mãi mãi không dứt bỏ. Kính đấy!”

          Tự Đức năm thứ 6, ngày mồng 6 tháng Giêng (1853)

          (toàn văn Sắc phong của Vua Tự Đức đối với Ông Đoàn Khắc Thận, bản gốc đang lưu ở Từ Đường).

          Theo nội dung sắc phong thì năm 1853 Cụ Đoàn Khắc Thận đã làm quan ở Bộ Hình, có tài nên được Vua Tự Đức thăng chức Trung Thuận Đại phu Hình bộ Kinh trực Thanh lại ty lang trung, hàm chánh tứ phẩm. Rất tiếc, Cụ không có hậu duệ kế tự cũng không có thông tin cụ thể về học vấn, học hàm, học vị. Nhưng Cụ đã làm quan đạt đến hàm tứ phẩm dưới triều đại phong kiến nhà Nguyễn, chứng tỏ Cụ là người tiêu biểu và thành đạt cao nhất. Trước và sau Cụ trong họ chưa có ai đạt được vị trí đó.

          2. Cụ Đoàn Đức Quang, đời thứ 8, là người có tài năng đặc biệt về y học cổ truyền, năm 1827 được Vua Minh Mạng ban chức Phó Ngự y. Chức vụ này tương đương với bằng Bác sĩ y khoa ngày nay. Để đạt được trình độ cao như thế, chắc chắn Cụ đã phải trải qua nhiều năm đèn sách, thực hành cần mẫn, chữa bệnh cứu người để nâng cao trình độ y thuật. Rất tiếc, không còn tài liệu để lại nên chúng ta không biết rõ thành tựu về y thuật của Cụ.

          3. Cụ Đoàn Đức Trạch, đời thứ 9, thời vua Minh Mạng, Cụ đã hai lần thi đỗ Tú tài Nho học. Đây là người có học vị cao nhất lúc bấy giờ ở làng Mỹ Lợi. Cũng rất tiếc, với học vấn như Cụ mà trong tộc phả không để lại dòng chữ nào về những gì Cụ đã đóng góp cho đất nước, quê hương.

          4. Cụ Đoàn Đức Tùng, đời thứ 9, là người có tài năng đặc biệt về y học nên đã được Vua Tự Đức ban chức Phó Ngự y (cũng như Cụ Đoàn Đức Quang).

          5. Cụ Đoàn Cao Minh, đời thứ 8, có tài về quân sự. Sinh thời Cụ là một quân nhân, chức vụ Chánh đội trưởng. Khoảng năm 1830-1840 được triều đình vua Thiệu Trị phân công nhiệm sở tại tỉnh Quảng Ngãi, vợ và các con đều chuyển cư theo Cụ. Từ đó, Họ Đoàn làng Mỹ Lợi không còn biết về hành trạng của Cụ Đoàn Cao Minh cũng như hậu duệ của Cụ nữa.

          Ngoài ra, còn có nhiều vị có tài năng và công đức trong việc lập ấp, dựng làng được triều đình phong kiến nhà Nguyễn sắc phong Khai Canh, Khai Khẩn; một số được cử  giữ chức Tri Hương, Thủ Bộ …Đồng thời cũng có nhiều vị tài giỏi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, dệt vải …Đó là những tấm gương tiêu biểu, góp phần tích cực động viên con cháu noi theo, vươn lên tạo dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cũng như đời sống kinh tế vật chất no đủ ở một vùng quê nghèo.

          Trải qua 440 năm của thời kỳ này, một mặt con dân họ Đoàn làng Mỹ Lợi chưa nhiều, kinh tế đời sống thấp, giao lưu hẹp, việc học chưa được quan tâm khuyến khích mạnh mẽ, nên kết quả về việc học có được một số thành tích nhất định, nhưng còn rất hạn chế.

B. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến năm 1975 - Chữ Quốc ngữ được phổ cập.

          Thời kỳ này, chuyển từ chữ Hán, Nôm sang chữ Quốc ngữ đã bắt đầu hình thành, phát triển và dần dần thay thế chữ Hán Nôm từ đầu thế kỷ 20, nhưng đất nước phải trải qua cuộc đấu tranh chống xâm lược Pháp, nhất là chặn đường 1945-1975 suốt 30 năm chiến đấu và chiến thắng 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp, Mỹ. Nhiệm vụ của toàn dân tộc, trong đó có Họ Đoàn làng Mỹ Lợi là dốc sức đánh đuổi ngoại xâm bảo vệ hòa bình, giành giữ độc lập, thống nhất Tổ quốc. Thời kỳ này chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1945-1954, nhiều thanh niên trai trẻ ưu tú của dòng họ hưởng ứng theo tiếng gọi của non sông, xếp bút nghiêng lên đường cứu nước, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, buộc Thực dân Pháp chấp nhận ký Hiệp định Giơ ne vơ 1954 về hòa bình ở Đông Dương. Một số chiến sĩ là con em trong họ đã anh dũng hy sinh và đã được Nhà nước công nhận liệt sĩ. Giai đoạn này việc học vô cùng khó khăn, đại bộ phận thanh thiếu niên bị thất học, một bộ phận có quyết tâm học tập, nhưng cũng chỉ đạt trình độ học vấn đến bậc tiểu học về số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn trình độ học vấn bậc trung học đệ nhất cấp trở lên thì rất hiếm.

- Giai đoạn 1954-1975. Từ năm 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp can thiệp vào cục diện chính trị của Việt Nam, dựng lên bộ máy chính quyền Saigon, ngăn cản việc thi hành Hiệp định Giơnevơ, gây nên cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài suốt 21 năm, trải qua không biết bao gian khổ, hy sinh, mất mát mới giành được toàn thắng vào ngày 30.4.1975. Ở giai đoạn này, thanh niên, trai tráng của dòng họ ta cũng như các dòng họ khác bị cuốn hút vào cuộc chiến nên việc học tuy có được khuyến khích nhưng kết quả đạt được rất khiêm tốn, phần lớn chỉ học qua bậc tiểu học, một số ít may mắn học lên bậc trung học, nhưng lại bị đôn quân, bắt lính của chính quyền Saigon, rất ít người đỗ bằng Tú tài toàn phần, còn được học lên bậc đại học thì quá hiếm, toàn họ chỉ được vài ba người.

Tuy vậy, bằng nhiều con đường khác nhau một bộ phận đã phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tiêu biểu như:

          - Ông Đoàn Đình (Súy), nguyên Vụ trưởng Vụ vật giá nhà nước.

          - Ông Đoàn Hải Triều đã vừa tham gia kháng chiến vừa tích cực học hành, nên đã được cử giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dệt may Niền Nam Việt Nam.

          - Ông Đoàn Thanh Long, Đại tá, cũng vừa tích cực chiến đấu vừa học hành đạt trình độ cao nên được cử giữ chức Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hồ Chí Minh.

          - Ông Đoàn Túy Linh sinh tại thôn Túy Vân, xã Vinh Hiền. Năm 1970 tốt nghịệp tại Đại học Sư phạm Huế với bằng cấp được ghi là Giáo sư Trung học đệ nhất cấp (Bằng Cao đẳng ngày nay). Sau đó Ông vừa tham gia hoạt động trong phong trào giáo chức yêu nước tại Huế vừa tiếp tục học tập và đã tốt nghiệp bằng Cử nhân.

          - Ông Đoàn Nhuận, nhà nghèo nhưng tự thân phấn đấu vừa tham gia hoạt động cách mạng vừa theo đuổi việc học nên đã tốt nghiệp Tú tài toàn phần năm 1970, tốt nghiệp Đại học Văn khoa năm 1974, sau đó tốt ngiệp Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ông đã được cử giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân tỉnh Thừa Thiên Huế 12 năm trước khi nghỉ hưu…

          C. Thời kỳ 1975-2000.

          Thời kỳ này đất nước tập trung hàn gắn vết thương sau chiến tranh, xây dựng hòa bình và thực hiện đường lối đổi mới. Tuy phải vượt qua vô vàn khó khăn vì nền kinh tế lạc hậu, lại bị sai lầm của cơ chế kinh tế quan liêu bao cấp kéo dài vừa lại bị tàn phá của hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Nam, thêm nữa là bị chủ nghĩa đế quốc bao vây cấm vận kéo dài, nền kinh tế xã hội Việt Nam lâm vào cảnh khủng hoãng, nghèo đói. Vì vậy, đại bộ phận con dân của dòng họ tập trung lo cho đủ ăn, đủ mặc, việc học chưa được quan tâm nhiều. Số đông phải rời quê hương bản quán đi tìm kế sinh nhai ở đất khách quê người. Từ sau năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế phục hồi, nghèo đói giảm, no đủ tăng, vấn đề học vấn bắt đầu được chú trọng hơn. Đại bộ phận các bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị đã quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em. Đồng thời, Nhà nước đã đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất trường lớp, phương tiện dạy và học cũng như đội ngũ thầy cô giáo ở các bậc học, điều kiện học tập đã có nhiều cải thiện nên việc học của lớp trẻ trong dòng họ đã có bước tiến bộ mới. Hầu hết trẻ em đến tuổi đều đến trường, học hêt tiểu học được học tiếp lên trung học rồi đại học. Người thi đỗ bằng Tú tài đã lên số trăm, người thi đỗ bậc đại học đã lên số chục. Có thể nói, đây là bước tiến bộ vượt bậc trong lịch sử của dòng họ về con đường học vấn. Nhờ đó, qua sự thành đạt và trường thành của lớp người có học đi trước, lớp sau phấn đấu noi gương vươn lên, hăng hái cần mẫn để học tốt, học giỏi.

          Giai đoạn này trong dòng họ chúng ta có một số tấm gương tiêu biểu, vượt khó vươn lên học giỏi và trưởng thành như:

           1. Đoàn Kha tốt nghiệp Cử nhân Toán năm 1982. Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân ở Huế.

          2. Đoàn Trai tốt nghiệp Đại học sư phạm năm 1986. Hiện là giáo viên Trung học phổ thông ở Huế.

          3. Đoàn Huấn tốt nghiệp Cử nhân Toán năm 1988, tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học máy tính năm 2012. Hiện là Chủ Tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft (Tiền thân là Công ty Tin Học Mỹ Đoàn) ở thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đoàn Ngô tốt nghiệp Cử nhân kinh tế năm 1992. Hiện là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai.

7. Đoàn Thanh tốt nghiệp Kỹ sư Hóa năm 1994. Hiện là Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước thành phố Phan Thiêt, tỉnh Bình Thuận.

          8. Đoàn Sơn tốt nghiệp Cử nhân Chính trị … Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông năng, tỉnh Đắc Lắc. (Ngoài ra còn một số chú bác và con cháu khác đã có học hàm, học vị nữa trong giai đoạn này nhưng Ban khuyến học chưa tổng hợp đầy đủ được, mong chú bác và con cháu thông cảm, đề nghị tiếp tục bổ dung cho đầy đủ).

           Đặc biệt, không thể không nhắc đến tên một người là hậu duệ của Họ Đoàn làng Mỹ Lợi, sau 5 đời định cư ở tỉnh Bến Tre. Đó là Ông Đoàn Tấn Khổng, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh Tế, nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

          Có thể nói, giai đọan này tuy chưa thành lập và hoạt động khuyến học, nhưng sự học đã được số đông chú bác, con cháu trong họ quan tâm, khuyến khích, động viên.  

          II. Khuyến học, khuyến tài của Họ Đoàn Mỹ Lợi từ ngày thành lập Ban khuyên học đến nay (2000 - 2013).

          Năm 2000, trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, trước đòi hỏi chung tay góp sức vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của xã hội, trước nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em trong họ, chú bác họ đã đồng thuận lập Ban khuyến học và cử Ông Đoàn Phùng làm Trưởng ban. Nhiệm vụ chính của Ban khuyến học là: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự học trong toàn họ; Động viên mọi nhà, mọi người có người trong độ tuổi đi học đều được tạo điều kiện để phấn đấu học tập tốt, học tập giỏi, thi đỗ tốt nghiệp ở các bậc học, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để lập thân lập nghiệp; Vận động xây dựng Quỹ khuyến học, quản lý và sử dụng Quỹ để hàng năm tổ chức tại Từ đường Lễ tuyên dương, phát thưởng đối với những con em có thành tích cao trong học tập, thi cử.

          Mười ba năm qua, hoạt động của Ban khuyến học đã được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con, chú bác trong họ, tại Mỹ Lợi cũng như các địa phương khác trong và ngoài nước, sự học của con em dần dần trở thành phong trào thi đua sôi nỗi trong toàn Họ. Bước đầu đã có gia đình đầu tư cho con đi du học ở nước ngoài. Thành tích học tập của mỗi em là niềm tự hào chung, không chỉ của từng gia đình mà cả dòng họ. Các buổi lễ tuyên dương, phát thưởng hàng năm tại Từ đường là ngày hội về học hành, thi cử của cả họ. Tuy phần vật chất đối với từng phần thưởng còn khiêm tốn, nhưng ý nghĩa về tinh thần rất cao. Tác động của khuyến học đã từng bước được nâng lên và ngày càng lan tỏa. Được Hội khuyến học các cấp từ xã, huyện, tỉnh và toàn quốc ghi nhận. Đặc biệt là năm 2013 này Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng Chứng nhận Họ Đoàn Mỹ Lợi là “Dòng họ hiếu học”.

          Một số người tiêu biểu trong giai đoạn này có thể tuyên dương như:

1. Đoàn Trọng Thứ - Tốt nghiệp thạc sĩ ngành vật lý năm 2006. Hiện là giảng viên trường Đại học Đà Lạt

2. Đoàn Nhật Quang – bác sĩ- chuyên khoa II, tốt  nghiệp năm 2008, hiện là bác sĩ tại bệnh viện  Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

          v.v.

          1. Kết quả cụ thể của Khuyến học Họ Đoàn Mỹ Lợi trong 13 năm qua.

          Kết quả năm sau tăng so với năm trước, thể hiện qua tình hình mỗi năm như sau:

 

Hoạt động khuyến học của Họ Đoàn làng Mỹ Lợi đã trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Thành tích nổi trội và có ý nghĩa nhất là đã được Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Bằng công nhận “Dòng Họ Hiếu Học” vào năm 2013. Đây là một kết quả rất đáng tự hào. Để củng cố và tăng cường hoạt động khuyến học của Họ Đoàn Mỹ Lợi trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải tổ chức hội thảo đánh giá sâu sắc, rút bài học kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, giải pháp mới nhằm đưa hoạt động khuyến học lên tầm cao mới trong những năm tới.

Nội dung Hội thảo có các phần sau:

I. Nhìn lại lịch sử khuyến học, khuyến tài của dòng họ từ khi khai họ đến năm 2000 (năm Họ thành lập Ban khuyến học).

          Họ Đoàn Mỹ lợi đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 450 năm (1558-2013), sinh hạ 17 đời, hiện đang có khoảng 5000 người đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Trong lịch sử, sự học luôn luôn được đề cao, nhờ đó đã có một số danh nhân tiêu biểu trong các giai đọan lịch sử như:

          A. Thời Phong kiến - Chữ Hán, Nôm - trước năm 1945.

          Thời kỳ này kéo dài gần 400 năm, ở nước ta trường lớp học chưa nhiều, sự học chưa phổ cập như ngày nay. Thêm nữa, đại bộ phận con dân của họ sống chủ yếu bằng nghề nông - ngư, tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, nuôi tằm dệt vải …phấn đấu để có được nhà ở vững chắc, có đủ cái ăn, cái mặc và tích lũy một phần tiền bạc, của cải để phòng thân, trang trải khi bị tai ươn, dịch bệnh, lo cho hậu sự, hiêu hỷ, kỵ chạp …Số gia đình có đủ khả năng đầu tư cho con, em được theo học chữ Hán, Nôm rất ít. Tuy vậy, cũng đã có một số gia đình trong dòng họ khuyến khích, động viên việc học, tạo điều kiện để con em học tập, nâng cao trình độ học vấn, nhờ đó đã xuất hiện một số người ưu tú, thành đạt, làm rạng danh cho dòng họ. Như:

          1. Cụ Đoàn Khắc Thận (đời thứ 9) đã được Vua Tự Đức ban sắc phong như sau:

“ Thừa Thiên Hưng Vận, Hoàng đế nói rằng:

          Trẩm mưu nghĩ lập chính, trong việc dùng người nên đã cất nhắc cũng như khảo xét các điền lệ, tùy theo tài mà đặt người đúng chỗ, mưu bàn dùng người có tài năng để trị việc. Nay Ông Đoàn Khắc Thận giữ chức Thự Hình bộ kinh trực thanh lại ty Lang trung là người có văn học đầy đủ, có tài, khí nên có thể chọn lấy. Ông là người có mưu kế, có cách làm, biết giữ nơi chính thuật, nên nói rằng: Là người trong sáng, cẩn thận, cần mẫn, để khuyên răn các quan phải lấy việc mẫn cán, tin thực, để khảo xét công trạng cho rõ ràng mà đề bạt nên kén chọn từ nơi triều đình. Nay đặc biệt cho thăng chức Trung Thuận Đại phu Hình bộ Kinh trực Thanh lại ty lang trung, ngõ hầu không bỏ thiếu chức trách của mình, gắng sức, chuyên cần, hướng dẫn người kính cẩn theo đúng lễ mãi mãi không dứt bỏ. Kính đấy!”

          Tự Đức năm thứ 6, ngày mồng 6 tháng Giêng (1853)

          (toàn văn Sắc phong của Vua Tự Đức đối với Ông Đoàn Khắc Thận, bản gốc đang lưu ở Từ Đường).

          Theo nội dung sắc phong thì năm 1853 Cụ Đoàn Khắc Thận đã làm quan ở Bộ Hình, có tài nên được Vua Tự Đức thăng chức Trung Thuận Đại phu Hình bộ Kinh trực Thanh lại ty lang trung, hàm chánh tứ phẩm. Rất tiếc, Cụ không có hậu duệ kế tự cũng không có thông tin cụ thể về học vấn, học hàm, học vị. Nhưng Cụ đã làm quan đạt đến hàm tứ phẩm dưới triều đại phong kiến nhà Nguyễn, chứng tỏ Cụ là người tiêu biểu và thành đạt cao nhất. Trước và sau Cụ trong họ chưa có ai đạt được vị trí đó.

          2. Cụ Đoàn Đức Quang, đời thứ 8, là người có tài năng đặc biệt về y học cổ truyền, năm 1827 được Vua Minh Mạng ban chức Phó Ngự y. Chức vụ này tương đương với bằng Bác sĩ y khoa ngày nay. Để đạt được trình độ cao như thế, chắc chắn Cụ đã phải trải qua nhiều năm đèn sách, thực hành cần mẫn, chữa bệnh cứu người để nâng cao trình độ y thuật. Rất tiếc, không còn tài liệu để lại nên chúng ta không biết rõ thành tựu về y thuật của Cụ.

          3. Cụ Đoàn Đức Trạch, đời thứ 9, thời vua Minh Mạng, Cụ đã hai lần thi đỗ Tú tài Nho học. Đây là người có học vị cao nhất lúc bấy giờ ở làng Mỹ Lợi. Cũng rất tiếc, với học vấn như Cụ mà trong tộc phả không để lại dòng chữ nào về những gì Cụ đã đóng góp cho đất nước, quê hương.

          4. Cụ Đoàn Đức Tùng, đời thứ 9, là người có tài năng đặc biệt về y học nên đã được Vua Tự Đức ban chức Phó Ngự y (cũng như Cụ Đoàn Đức Quang).

          5. Cụ Đoàn Cao Minh, đời thứ 8, có tài về quân sự. Sinh thời Cụ là một quân nhân, chức vụ Chánh đội trưởng. Khoảng năm 1830-1840 được triều đình vua Thiệu Trị phân công nhiệm sở tại tỉnh Quảng Ngãi, vợ và các con đều chuyển cư theo Cụ. Từ đó, Họ Đoàn làng Mỹ Lợi không còn biết về hành trạng của Cụ Đoàn Cao Minh cũng như hậu duệ của Cụ nữa.

          Ngoài ra, còn có nhiều vị có tài năng và công đức trong việc lập ấp, dựng làng được triều đình phong kiến nhà Nguyễn sắc phong Khai Canh, Khai Khẩn; một số được cử  giữ chức Tri Hương, Thủ Bộ …Đồng thời cũng có nhiều vị tài giỏi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, dệt vải …Đó là những tấm gương tiêu biểu, góp phần tích cực động viên con cháu noi theo, vươn lên tạo dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cũng như đời sống kinh tế vật chất no đủ ở một vùng quê nghèo.

          Trải qua 440 năm của thời kỳ này, một mặt con dân họ Đoàn làng Mỹ Lợi chưa nhiều, kinh tế đời sống thấp, giao lưu hẹp, việc học chưa được quan tâm khuyến khích mạnh mẽ, nên kết quả về việc học có được một số thành tích nhất định, nhưng còn rất hạn chế.

B. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến năm 1975 - Chữ Quốc ngữ được phổ cập.

          Thời kỳ này, chuyển từ chữ Hán, Nôm sang chữ Quốc ngữ đã bắt đầu hình thành, phát triển và dần dần thay thế chữ Hán Nôm từ đầu thế kỷ 20, nhưng đất nước phải trải qua cuộc đấu tranh chống xâm lược Pháp, nhất là chặn đường 1945-1975 suốt 30 năm chiến đấu và chiến thắng 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp, Mỹ. Nhiệm vụ của toàn dân tộc, trong đó có Họ Đoàn làng Mỹ Lợi là dốc sức đánh đuổi ngoại xâm bảo vệ hòa bình, giành giữ độc lập, thống nhất Tổ quốc. Thời kỳ này chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1945-1954, nhiều thanh niên trai trẻ ưu tú của dòng họ hưởng ứng theo tiếng gọi của non sông, xếp bút nghiêng lên đường cứu nước, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, buộc Thực dân Pháp chấp nhận ký Hiệp định Giơ ne vơ 1954 về hòa bình ở Đông Dương. Một số chiến sĩ là con em trong họ đã anh dũng hy sinh và đã được Nhà nước công nhận liệt sĩ. Giai đoạn này việc học vô cùng khó khăn, đại bộ phận thanh thiếu niên bị thất học, một bộ phận có quyết tâm học tập, nhưng cũng chỉ đạt trình độ học vấn đến bậc tiểu học về số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn trình độ học vấn bậc trung học đệ nhất cấp trở lên thì rất hiếm.

- Giai đoạn 1954-1975. Từ năm 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp can thiệp vào cục diện chính trị của Việt Nam, dựng lên bộ máy chính quyền Saigon, ngăn cản việc thi hành Hiệp định Giơnevơ, gây nên cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài suốt 21 năm, trải qua không biết bao gian khổ, hy sinh, mất mát mới giành được toàn thắng vào ngày 30.4.1975. Ở giai đoạn này, thanh niên, trai tráng của dòng họ ta cũng như các dòng họ khác bị cuốn hút vào cuộc chiến nên việc học tuy có được khuyến khích nhưng kết quả đạt được rất khiêm tốn, phần lớn chỉ học qua bậc tiểu học, một số ít may mắn học lên bậc trung học, nhưng lại bị đôn quân, bắt lính của chính quyền Saigon, rất ít người đỗ bằng Tú tài toàn phần, còn được học lên bậc đại học thì quá hiếm, toàn họ chỉ được vài ba người.

Tuy vậy, bằng nhiều con đường khác nhau một bộ phận đã phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tiêu biểu như:

          - Ông Đoàn Đình (Súy), nguyên Vụ trưởng Vụ vật giá nhà nước.

          - Ông Đoàn Hải Triều đã vừa tham gia kháng chiến vừa tích cực học hành, nên đã được cử giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dệt may Niền Nam Việt Nam.

          - Ông Đoàn Thanh Long, Đại tá, cũng vừa tích cực chiến đấu vừa học hành đạt trình độ cao nên được cử giữ chức Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hồ Chí Minh.

          - Ông Đoàn Túy Linh sinh tại thôn Túy Vân, xã Vinh Hiền. Năm 1970 tốt nghịệp tại Đại học Sư phạm Huế với bằng cấp được ghi là Giáo sư Trung học đệ nhất cấp (Bằng Cao đẳng ngày nay). Sau đó Ông vừa tham gia hoạt động trong phong trào giáo chức yêu nước tại Huế vừa tiếp tục học tập và đã tốt nghiệp bằng Cử nhân.

          - Ông Đoàn Nhuận, nhà nghèo nhưng tự thân phấn đấu vừa tham gia hoạt động cách mạng vừa theo đuổi việc học nên đã tốt nghiệp Tú tài toàn phần năm 1970, tốt nghiệp Đại học Văn khoa năm 1974, sau đó tốt ngiệp Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ông đã được cử giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân tỉnh Thừa Thiên Huế 12 năm trước khi nghỉ hưu…

          C. Thời kỳ 1975-2000.

          Thời kỳ này đất nước tập trung hàn gắn vết thương sau chiến tranh, xây dựng hòa bình và thực hiện đường lối đổi mới. Tuy phải vượt qua vô vàn khó khăn vì nền kinh tế lạc hậu, lại bị sai lầm của cơ chế kinh tế quan liêu bao cấp kéo dài vừa lại bị tàn phá của hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Nam, thêm nữa là bị chủ nghĩa đế quốc bao vây cấm vận kéo dài, nền kinh tế xã hội Việt Nam lâm vào cảnh khủng hoãng, nghèo đói. Vì vậy, đại bộ phận con dân của dòng họ tập trung lo cho đủ ăn, đủ mặc, việc học chưa được quan tâm nhiều. Số đông phải rời quê hương bản quán đi tìm kế sinh nhai ở đất khách quê người. Từ sau năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế phục hồi, nghèo đói giảm, no đủ tăng, vấn đề học vấn bắt đầu được chú trọng hơn. Đại bộ phận các bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị đã quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em. Đồng thời, Nhà nước đã đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất trường lớp, phương tiện dạy và học cũng như đội ngũ thầy cô giáo ở các bậc học, điều kiện học tập đã có nhiều cải thiện nên việc học của lớp trẻ trong dòng họ đã có bước tiến bộ mới. Hầu hết trẻ em đến tuổi đều đến trường, học hêt tiểu học được học tiếp lên trung học rồi đại học. Người thi đỗ bằng Tú tài đã lên số trăm, người thi đỗ bậc đại học đã lên số chục. Có thể nói, đây là bước tiến bộ vượt bậc trong lịch sử của dòng họ về con đường học vấn. Nhờ đó, qua sự thành đạt và trường thành của lớp người có học đi trước, lớp sau phấn đấu noi gương vươn lên, hăng hái cần mẫn để học tốt, học giỏi.

          Giai đoạn này trong dòng họ chúng ta có một số tấm gương tiêu biểu, vượt khó vươn lên học giỏi và trưởng thành như:

           1. Đoàn Kha tốt nghiệp Cử nhân Toán năm 1982. Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân ở Huế.

          2. Đoàn Trai tốt nghiệp Đại học sư phạm năm 1986. Hiện là giáo viên Trung học phổ thông ở Huế.

          3. Đoàn Huấn tốt nghiệp Cử nhân Toán năm 1988, tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học máy tính năm 2012. Hiện là Chủ Tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft (Tiền thân là Công ty Tin Học Mỹ Đoàn) ở thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đoàn Ngô tốt nghiệp Cử nhân kinh tế năm 1992. Hiện là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai.

7. Đoàn Thanh tốt nghiệp Kỹ sư Hóa năm 1994. Hiện là Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước thành phố Phan Thiêt, tỉnh Bình Thuận.

          8. Đoàn Sơn tốt nghiệp Cử nhân Chính trị … Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông năng, tỉnh Đắc Lắc. (Ngoài ra còn một số chú bác và con cháu khác đã có học hàm, học vị nữa trong giai đoạn này nhưng Ban khuyến học chưa tổng hợp đầy đủ được, mong chú bác và con cháu thông cảm, đề nghị tiếp tục bổ dung cho đầy đủ).

           Đặc biệt, không thể không nhắc đến tên một người là hậu duệ của Họ Đoàn làng Mỹ Lợi, sau 5 đời định cư ở tỉnh Bến Tre. Đó là Ông Đoàn Tấn Khổng, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh Tế, nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

          Có thể nói, giai đọan này tuy chưa thành lập và hoạt động khuyến học, nhưng sự học đã được số đông chú bác, con cháu trong họ quan tâm, khuyến khích, động viên.  

          II. Khuyến học, khuyến tài của Họ Đoàn Mỹ Lợi từ ngày thành lập Ban khuyên học đến nay (2000 - 2013).

          Năm 2000, trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, trước đòi hỏi chung tay góp sức vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của xã hội, trước nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em trong họ, chú bác họ đã đồng thuận lập Ban khuyến học và cử Ông Đoàn Phùng làm Trưởng ban. Nhiệm vụ chính của Ban khuyến học là: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự học trong toàn họ; Động viên mọi nhà, mọi người có người trong độ tuổi đi học đều được tạo điều kiện để phấn đấu học tập tốt, học tập giỏi, thi đỗ tốt nghiệp ở các bậc học, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để lập thân lập nghiệp; Vận động xây dựng Quỹ khuyến học, quản lý và sử dụng Quỹ để hàng năm tổ chức tại Từ đường Lễ tuyên dương, phát thưởng đối với những con em có thành tích cao trong học tập, thi cử.

          Mười ba năm qua, hoạt động của Ban khuyến học đã được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con, chú bác trong họ, tại Mỹ Lợi cũng như các địa phương khác trong và ngoài nước, sự học của con em dần dần trở thành phong trào thi đua sôi nỗi trong toàn Họ. Bước đầu đã có gia đình đầu tư cho con đi du học ở nước ngoài. Thành tích học tập của mỗi em là niềm tự hào chung, không chỉ của từng gia đình mà cả dòng họ. Các buổi lễ tuyên dương, phát thưởng hàng năm tại Từ đường là ngày hội về học hành, thi cử của cả họ. Tuy phần vật chất đối với từng phần thưởng còn khiêm tốn, nhưng ý nghĩa về tinh thần rất cao. Tác động của khuyến học đã từng bước được nâng lên và ngày càng lan tỏa. Được Hội khuyến học các cấp từ xã, huyện, tỉnh và toàn quốc ghi nhận. Đặc biệt là năm 2013 này Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng Chứng nhận Họ Đoàn Mỹ Lợi là “Dòng họ hiếu học”.

          Một số người tiêu biểu trong giai đoạn này có thể tuyên dương như:

1. Đoàn Trọng Thứ - Tốt nghiệp thạc sĩ ngành vật lý năm 2006. Hiện là giảng viên trường Đại học Đà Lạt

2. Đoàn Nhật Quang – bác sĩ- chuyên khoa II, tốt  nghiệp năm 2008, hiện là bác sĩ tại bệnh viện  Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

          v.v.

          1. Kết quả cụ thể của Khuyến học Họ Đoàn Mỹ Lợi trong 13 năm qua.

          Kết quả năm sau tăng so với năm trước, thể hiện qua tình hình mỗi năm như sau:

 

Hoạt động khuyến học của Họ Đoàn làng Mỹ Lợi đã trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Thành tích nổi trội và có ý nghĩa nhất là đã được Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Bằng công nhận “Dòng Họ Hiếu Học” vào năm 2013. Đây là một kết quả rất đáng tự hào. Để củng cố và tăng cường hoạt động khuyến học của Họ Đoàn Mỹ Lợi trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải tổ chức hội thảo đánh giá sâu sắc, rút bài học kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, giải pháp mới nhằm đưa hoạt động khuyến học lên tầm cao mới trong những năm tới.

Nội dung Hội thảo có các phần sau:

I. Nhìn lại lịch sử khuyến học, khuyến tài của dòng họ từ khi khai họ đến năm 2000 (năm Họ thành lập Ban khuyến học).

          Họ Đoàn Mỹ lợi đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 450 năm (1558-2013), sinh hạ 17 đời, hiện đang có khoảng 5000 người đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Trong lịch sử, sự học luôn luôn được đề cao, nhờ đó đã có một số danh nhân tiêu biểu trong các giai đọan lịch sử như:

          A. Thời Phong kiến - Chữ Hán, Nôm - trước năm 1945.

          Thời kỳ này kéo dài gần 400 năm, ở nước ta trường lớp học chưa nhiều, sự học chưa phổ cập như ngày nay. Thêm nữa, đại bộ phận con dân của họ sống chủ yếu bằng nghề nông - ngư, tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, nuôi tằm dệt vải …phấn đấu để có được nhà ở vững chắc, có đủ cái ăn, cái mặc và tích lũy một phần tiền bạc, của cải để phòng thân, trang trải khi bị tai ươn, dịch bệnh, lo cho hậu sự, hiêu hỷ, kỵ chạp …Số gia đình có đủ khả năng đầu tư cho con, em được theo học chữ Hán, Nôm rất ít. Tuy vậy, cũng đã có một số gia đình trong dòng họ khuyến khích, động viên việc học, tạo điều kiện để con em học tập, nâng cao trình độ học vấn, nhờ đó đã xuất hiện một số người ưu tú, thành đạt, làm rạng danh cho dòng họ. Như:

          1. Cụ Đoàn Khắc Thận (đời thứ 9) đã được Vua Tự Đức ban sắc phong như sau:

“ Thừa Thiên Hưng Vận, Hoàng đế nói rằng:

          Trẩm mưu nghĩ lập chính, trong việc dùng người nên đã cất nhắc cũng như khảo xét các điền lệ, tùy theo tài mà đặt người đúng chỗ, mưu bàn dùng người có tài năng để trị việc. Nay Ông Đoàn Khắc Thận giữ chức Thự Hình bộ kinh trực thanh lại ty Lang trung là người có văn học đầy đủ, có tài, khí nên có thể chọn lấy. Ông là người có mưu kế, có cách làm, biết giữ nơi chính thuật, nên nói rằng: Là người trong sáng, cẩn thận, cần mẫn, để khuyên răn các quan phải lấy việc mẫn cán, tin thực, để khảo xét công trạng cho rõ ràng mà đề bạt nên kén chọn từ nơi triều đình. Nay đặc biệt cho thăng chức Trung Thuận Đại phu Hình bộ Kinh trực Thanh lại ty lang trung, ngõ hầu không bỏ thiếu chức trách của mình, gắng sức, chuyên cần, hướng dẫn người kính cẩn theo đúng lễ mãi mãi không dứt bỏ. Kính đấy!”

          Tự Đức năm thứ 6, ngày mồng 6 tháng Giêng (1853)

          (toàn văn Sắc phong của Vua Tự Đức đối với Ông Đoàn Khắc Thận, bản gốc đang lưu ở Từ Đường).

          Theo nội dung sắc phong thì năm 1853 Cụ Đoàn Khắc Thận đã làm quan ở Bộ Hình, có tài nên được Vua Tự Đức thăng chức Trung Thuận Đại phu Hình bộ Kinh trực Thanh lại ty lang trung, hàm chánh tứ phẩm. Rất tiếc, Cụ không có hậu duệ kế tự cũng không có thông tin cụ thể về học vấn, học hàm, học vị. Nhưng Cụ đã làm quan đạt đến hàm tứ phẩm dưới triều đại phong kiến nhà Nguyễn, chứng tỏ Cụ là người tiêu biểu và thành đạt cao nhất. Trước và sau Cụ trong họ chưa có ai đạt được vị trí đó.

          2. Cụ Đoàn Đức Quang, đời thứ 8, là người có tài năng đặc biệt về y học cổ truyền, năm 1827 được Vua Minh Mạng ban chức Phó Ngự y. Chức vụ này tương đương với bằng Bác sĩ y khoa ngày nay. Để đạt được trình độ cao như thế, chắc chắn Cụ đã phải trải qua nhiều năm đèn sách, thực hành cần mẫn, chữa bệnh cứu người để nâng cao trình độ y thuật. Rất tiếc, không còn tài liệu để lại nên chúng ta không biết rõ thành tựu về y thuật của Cụ.

          3. Cụ Đoàn Đức Trạch, đời thứ 9, thời vua Minh Mạng, Cụ đã hai lần thi đỗ Tú tài Nho học. Đây là người có học vị cao nhất lúc bấy giờ ở làng Mỹ Lợi. Cũng rất tiếc, với học vấn như Cụ mà trong tộc phả không để lại dòng chữ nào về những gì Cụ đã đóng góp cho đất nước, quê hương.

          4. Cụ Đoàn Đức Tùng, đời thứ 9, là người có tài năng đặc biệt về y học nên đã được Vua Tự Đức ban chức Phó Ngự y (cũng như Cụ Đoàn Đức Quang).

          5. Cụ Đoàn Cao Minh, đời thứ 8, có tài về quân sự. Sinh thời Cụ là một quân nhân, chức vụ Chánh đội trưởng. Khoảng năm 1830-1840 được triều đình vua Thiệu Trị phân công nhiệm sở tại tỉnh Quảng Ngãi, vợ và các con đều chuyển cư theo Cụ. Từ đó, Họ Đoàn làng Mỹ Lợi không còn biết về hành trạng của Cụ Đoàn Cao Minh cũng như hậu duệ của Cụ nữa.

          Ngoài ra, còn có nhiều vị có tài năng và công đức trong việc lập ấp, dựng làng được triều đình phong kiến nhà Nguyễn sắc phong Khai Canh, Khai Khẩn; một số được cử  giữ chức Tri Hương, Thủ Bộ …Đồng thời cũng có nhiều vị tài giỏi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, dệt vải …Đó là những tấm gương tiêu biểu, góp phần tích cực động viên con cháu noi theo, vươn lên tạo dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cũng như đời sống kinh tế vật chất no đủ ở một vùng quê nghèo.

          Trải qua 440 năm của thời kỳ này, một mặt con dân họ Đoàn làng Mỹ Lợi chưa nhiều, kinh tế đời sống thấp, giao lưu hẹp, việc học chưa được quan tâm khuyến khích mạnh mẽ, nên kết quả về việc học có được một số thành tích nhất định, nhưng còn rất hạn chế.

B. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến năm 1975 - Chữ Quốc ngữ được phổ cập.

          Thời kỳ này, chuyển từ chữ Hán, Nôm sang chữ Quốc ngữ đã bắt đầu hình thành, phát triển và dần dần thay thế chữ Hán Nôm từ đầu thế kỷ 20, nhưng đất nước phải trải qua cuộc đấu tranh chống xâm lược Pháp, nhất là chặn đường 1945-1975 suốt 30 năm chiến đấu và chiến thắng 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp, Mỹ. Nhiệm vụ của toàn dân tộc, trong đó có Họ Đoàn làng Mỹ Lợi là dốc sức đánh đuổi ngoại xâm bảo vệ hòa bình, giành giữ độc lập, thống nhất Tổ quốc. Thời kỳ này chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1945-1954, nhiều thanh niên trai trẻ ưu tú của dòng họ hưởng ứng theo tiếng gọi của non sông, xếp bút nghiêng lên đường cứu nước, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, buộc Thực dân Pháp chấp nhận ký Hiệp định Giơ ne vơ 1954 về hòa bình ở Đông Dương. Một số chiến sĩ là con em trong họ đã anh dũng hy sinh và đã được Nhà nước công nhận liệt sĩ. Giai đoạn này việc học vô cùng khó khăn, đại bộ phận thanh thiếu niên bị thất học, một bộ phận có quyết tâm học tập, nhưng cũng chỉ đạt trình độ học vấn đến bậc tiểu học về số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn trình độ học vấn bậc trung học đệ nhất cấp trở lên thì rất hiếm.

- Giai đoạn 1954-1975. Từ năm 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp can thiệp vào cục diện chính trị của Việt Nam, dựng lên bộ máy chính quyền Saigon, ngăn cản việc thi hành Hiệp định Giơnevơ, gây nên cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài suốt 21 năm, trải qua không biết bao gian khổ, hy sinh, mất mát mới giành được toàn thắng vào ngày 30.4.1975. Ở giai đoạn này, thanh niên, trai tráng của dòng họ ta cũng như các dòng họ khác bị cuốn hút vào cuộc chiến nên việc học tuy có được khuyến khích nhưng kết quả đạt được rất khiêm tốn, phần lớn chỉ học qua bậc tiểu học, một số ít may mắn học lên bậc trung học, nhưng lại bị đôn quân, bắt lính của chính quyền Saigon, rất ít người đỗ bằng Tú tài toàn phần, còn được học lên bậc đại học thì quá hiếm, toàn họ chỉ được vài ba người.

Tuy vậy, bằng nhiều con đường khác nhau một bộ phận đã phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tiêu biểu như:

          - Ông Đoàn Đình (Súy), nguyên Vụ trưởng Vụ vật giá nhà nước.

          - Ông Đoàn Hải Triều đã vừa tham gia kháng chiến vừa tích cực học hành, nên đã được cử giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dệt may Niền Nam Việt Nam.

          - Ông Đoàn Thanh Long, Đại tá, cũng vừa tích cực chiến đấu vừa học hành đạt trình độ cao nên được cử giữ chức Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hồ Chí Minh.

          - Ông Đoàn Túy Linh sinh tại thôn Túy Vân, xã Vinh Hiền. Năm 1970 tốt nghịệp tại Đại học Sư phạm Huế với bằng cấp được ghi là Giáo sư Trung học đệ nhất cấp (Bằng Cao đẳng ngày nay). Sau đó Ông vừa tham gia hoạt động trong phong trào giáo chức yêu nước tại Huế vừa tiếp tục học tập và đã tốt nghiệp bằng Cử nhân.

          - Ông Đoàn Nhuận, nhà nghèo nhưng tự thân phấn đấu vừa tham gia hoạt động cách mạng vừa theo đuổi việc học nên đã tốt nghiệp Tú tài toàn phần năm 1970, tốt nghiệp Đại học Văn khoa năm 1974, sau đó tốt ngiệp Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ông đã được cử giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân tỉnh Thừa Thiên Huế 12 năm trước khi nghỉ hưu…

          C. Thời kỳ 1975-2000.

          Thời kỳ này đất nước tập trung hàn gắn vết thương sau chiến tranh, xây dựng hòa bình và thực hiện đường lối đổi mới. Tuy phải vượt qua vô vàn khó khăn vì nền kinh tế lạc hậu, lại bị sai lầm của cơ chế kinh tế quan liêu bao cấp kéo dài vừa lại bị tàn phá của hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Nam, thêm nữa là bị chủ nghĩa đế quốc bao vây cấm vận kéo dài, nền kinh tế xã hội Việt Nam lâm vào cảnh khủng hoãng, nghèo đói. Vì vậy, đại bộ phận con dân của dòng họ tập trung lo cho đủ ăn, đủ mặc, việc học chưa được quan tâm nhiều. Số đông phải rời quê hương bản quán đi tìm kế sinh nhai ở đất khách quê người. Từ sau năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế phục hồi, nghèo đói giảm, no đủ tăng, vấn đề học vấn bắt đầu được chú trọng hơn. Đại bộ phận các bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị đã quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em. Đồng thời, Nhà nước đã đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất trường lớp, phương tiện dạy và học cũng như đội ngũ thầy cô giáo ở các bậc học, điều kiện học tập đã có nhiều cải thiện nên việc học của lớp trẻ trong dòng họ đã có bước tiến bộ mới. Hầu hết trẻ em đến tuổi đều đến trường, học hêt tiểu học được học tiếp lên trung học rồi đại học. Người thi đỗ bằng Tú tài đã lên số trăm, người thi đỗ bậc đại học đã lên số chục. Có thể nói, đây là bước tiến bộ vượt bậc trong lịch sử của dòng họ về con đường học vấn. Nhờ đó, qua sự thành đạt và trường thành của lớp người có học đi trước, lớp sau phấn đấu noi gương vươn lên, hăng hái cần mẫn để học tốt, học giỏi.

          Giai đoạn này trong dòng họ chúng ta có một số tấm gương tiêu biểu, vượt khó vươn lên học giỏi và trưởng thành như:

           1. Đoàn Kha tốt nghiệp Cử nhân Toán năm 1982. Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân ở Huế.

          2. Đoàn Trai tốt nghiệp Đại học sư phạm năm 1986. Hiện là giáo viên Trung học phổ thông ở Huế.

          3. Đoàn Huấn tốt nghiệp Cử nhân Toán năm 1988, tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học máy tính năm 2012. Hiện là Chủ Tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft (Tiền thân là Công ty Tin Học Mỹ Đoàn) ở thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đoàn Ngô tốt nghiệp Cử nhân kinh tế năm 1992. Hiện là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai.

7. Đoàn Thanh tốt nghiệp Kỹ sư Hóa năm 1994. Hiện là Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước thành phố Phan Thiêt, tỉnh Bình Thuận.

          8. Đoàn Sơn tốt nghiệp Cử nhân Chính trị … Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông năng, tỉnh Đắc Lắc. (Ngoài ra còn một số chú bác và con cháu khác đã có học hàm, học vị nữa trong giai đoạn này nhưng Ban khuyến học chưa tổng hợp đầy đủ được, mong chú bác và con cháu thông cảm, đề nghị tiếp tục bổ dung cho đầy đủ).

           Đặc biệt, không thể không nhắc đến tên một người là hậu duệ của Họ Đoàn làng Mỹ Lợi, sau 5 đời định cư ở tỉnh Bến Tre. Đó là Ông Đoàn Tấn Khổng, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh Tế, nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

          Có thể nói, giai đọan này tuy chưa thành lập và hoạt động khuyến học, nhưng sự học đã được số đông chú bác, con cháu trong họ quan tâm, khuyến khích, động viên.  

          II. Khuyến học, khuyến tài của Họ Đoàn Mỹ Lợi từ ngày thành lập Ban khuyên học đến nay (2000 - 2013).

          Năm 2000, trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, trước đòi hỏi chung tay góp sức vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của xã hội, trước nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em trong họ, chú bác họ đã đồng thuận lập Ban khuyến học và cử Ông Đoàn Phùng làm Trưởng ban. Nhiệm vụ chính của Ban khuyến học là: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự học trong toàn họ; Động viên mọi nhà, mọi người có người trong độ tuổi đi học đều được tạo điều kiện để phấn đấu học tập tốt, học tập giỏi, thi đỗ tốt nghiệp ở các bậc học, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để lập thân lập nghiệp; Vận động xây dựng Quỹ khuyến học, quản lý và sử dụng Quỹ để hàng năm tổ chức tại Từ đường Lễ tuyên dương, phát thưởng đối với những con em có thành tích cao trong học tập, thi cử.

          Mười ba năm qua, hoạt động của Ban khuyến học đã được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con, chú bác trong họ, tại Mỹ Lợi cũng như các địa phương khác trong và ngoài nước, sự học của con em dần dần trở thành phong trào thi đua sôi nỗi trong toàn Họ. Bước đầu đã có gia đình đầu tư cho con đi du học ở nước ngoài. Thành tích học tập của mỗi em là niềm tự hào chung, không chỉ của từng gia đình mà cả dòng họ. Các buổi lễ tuyên dương, phát thưởng hàng năm tại Từ đường là ngày hội về học hành, thi cử của cả họ. Tuy phần vật chất đối với từng phần thưởng còn khiêm tốn, nhưng ý nghĩa về tinh thần rất cao. Tác động của khuyến học đã từng bước được nâng lên và ngày càng lan tỏa. Được Hội khuyến học các cấp từ xã, huyện, tỉnh và toàn quốc ghi nhận. Đặc biệt là năm 2013 này Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng Chứng nhận Họ Đoàn Mỹ Lợi là “Dòng họ hiếu học”.

          Một số người tiêu biểu trong giai đoạn này có thể tuyên dương như:

1. Đoàn Trọng Thứ - Tốt nghiệp thạc sĩ ngành vật lý năm 2006. Hiện là giảng viên trường Đại học Đà Lạt

2. Đoàn Nhật Quang – bác sĩ- chuyên khoa II, tốt  nghiệp năm 2008, hiện là bác sĩ tại bệnh viện  Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

          v.v.

          1. Kết quả cụ thể của Khuyến học Họ Đoàn Mỹ Lợi trong 13 năm qua.

          Kết quả năm sau tăng so với năm trước, thể hiện qua tình hình mỗi năm như sau:

 DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN VÀ CHÚ BÁC HỌ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2000 - 2013

<td style="color: #3c3c3

<

ĐOÀN NHUẬN - HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC THỪA THIÊN HUẾ


Các tin khác


HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
© Copyright 2012 doantocvietnam.com, All right reserved
Designed & Powered by rehangngay.vn