CỘNG ĐỒNG HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Trang thông tin điện tử của hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

www.doantocvietnam.com - hoidongdoantocvietnam@gmail.com

Liên kết website

THÔNG TIN QUẢNG BÁ

THÔNG KÊ WEBSITE

  • Số lần click: 517803
  • Lượt truy cập: 431766

Danh sách các vị đỗ tiến sĩ thời phong kiến Việt Nam

11:29 CH 23/10/2012

Từ ngàn xưa đã có biết bao danh nhân họ Đoàn công hiến tài trí và sức lực xây dựng đất nước. Dưới đây là danh sách các vị đỗ tiến sĩ thời phong kiến Việt Nam

1. Đoàn Thế Bạt (1538 - ?) Người xã Phù Nội, huyên Thanh Miện, nay là thôn Phù Nội huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. 40 tuổi đỗ Hội nguyên, Hoàng giáp khoa Đinh Sửu niên hiệu Sùng Khang 12 (1577) đời Mạc Mậu Hợp. Sau theo giúp nhà Lê, làm đến Tham chính.


2. Đoàn Văn Bình: Người xã Hạ Lang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đậu Phó bảng khoa Mậu Thân, Tự Đức thứ 1 (1848), làm quan tới chức Hiệp biện Đại Học sĩ, Thái tử thiếu bảo, lĩnh Lại bộ Thượng thư, sung Kinh diên giảng quan.


3. Đoàn Hiếu Chân: Người xã Ôn Xá huyện Văn Giang, nay là huyện Châu Giang tỉnh Hưng Yên, đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu niên hiệu Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Thượng thư, kiêm Đông các học sĩ.


4. Đoàn Chú (1715 - ?) Người xã Phù Lỗ huyện Kim Anh, nay thuộc xã Phù Lỗ huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 32 tuổi đỗ Đình nguyên, Hoàng giáp.


5. Đoàn Nhân Công: Người xã Cao Mật huyện Thanh Oai, nay là thôn Cao Mật xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Thái Hòa 6 (1448) đời Lê Nhân Tông, được bổ chức Ngự tiền Học sinh.


5. Đoàn Quang Dung (1681 - 1741): Người xã Phú Thị huyện Gia Lâm , Hà Nội, sau đổi tên là Bá Dung. 30 tuổi đỗ Tiến sĩ khoa Canh Dần niên hiệu Vĩnh Thịnh 6 (1710). Phó sứ sang nhà Thanh. Làm đến chức Lễ bộ Thượng thư, tước Phụ Quận công. Được truy tặng hàm Thiếu bảo, thọ 62 tuổi. Bá Dung cùng Nguyễn Huy Nhuận, Cao Huy Trạc, Trịnh Bá Tương, đều là người xã Phú Thị, đều đỗ Tiến sĩ, làm Thượng thư đồng thời tham gia vào những chính sách lớn.


6. Đoàn Sư Đức: Người xã Vân Bá huyện Thiện Tài, nay là thôn Văn Xá xã Phú Hòa huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh. Tiêns sĩ khoa Giáp Tuất niên hiệu Hồng Thuận 6 (1514) đời Lê Tương Dực. Ông từng đi sứ sang nhà Minh. Làm quan nhà Mạc đến chức Thượng thư, tước Hà Văn hầu.


7. Đoàn Hân (1527 - ?): Người xã Phù Nội huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. 54 tuổi đỗ Tiên sĩ khoa Canh Thìn niên hiệu Diên Thành 3 (1580) đời Mạc Mậu Hợp. Làm đến chức Hiến sát sứ.


8. Đoàn Tuấn Hòa (1622 - ?): Người xã Cự Đồng huyện Siêu Loại, nay thuộc huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Quê gốc ở xã Chi Nê huyện Tiên Du. 13 tuổi đỗ Hương cống. 55 tuổi đỗ Tiến sĩ khoa Bính Thìn niên hiệu Vĩnh Trị 1 (1676) đời Lê Hy Tông. Làm đến chức Binh bộ Hữu thị Lang, tước Nam, làm đến chức Tự Khanh, tước Tử, thăng Binh bộ Hữu thị lang, Nhập bồi tụng. 75 tuổi về trí sĩ.


9. Đoàn Lạn: Người xã Hồng Lục huyện Trường Tân, nay xã Tân Hưng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương. Hoàng Giáp khoa Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận 7 (1466) đời Lê Thánh Tông. Đi sứ sang nhà Minh. Làm quan đến chức Thừa tuyên sứ.


10. Đoàn Mậu: Người xã Kim Côi huyện An Lão, nay là thôn Kim Côi xã Chiến Thắng huyện An Lão TP Hải Phòng. Tiến sĩ khoa ất Mùi niên hiệu Hồng Đức 6 (1475) đời Lê Thánh Tông. Làm quan Thượng thư bộ Hộ, Tri Chiêu Văn quán, Tú lâm cục, tước Cẩm Lễ nam.


11. Đoàn Huệ Nhu: Người xã Phù Lệ huyện Ngự Thiên, nay xã Liên Hiệp huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. Tiến sĩ khoa Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức 18 (1487) đời Lê Thánh Tông. Làm quan Thừa chính sứ. Thành viên hội Tao đàn.


12. Đoàn Quang Phu Người huyện Đường An, nay là thôn Lương Ngọc xã Thúc Kháng huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương. Hoàng Giáp khoa Giáp Tuất niên hiệu Hồng Thuận 6 (1514) đời Lê Tương Dực. Làm quan Đại Học sĩ.


13. Đoàn Kim Sơn 1558 - ?) Người xã Mỹ Huệ huyện Tiên Minh, nay là thôn Mỹ Huệ xã Tiên Thắng huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. 32 tuổi đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu niên hiệu Hưng Trị 2 (1589) đời Mạc Mậu Hợp. Làm đến chức Giám sát Ngự sử. Ông không chịu theo nhà Lê, cử binh chống lại.


14. Đoàn Khắc Thuận (1530 - ?) Người xã Phụ Vệ, huyện Chí Linh, nay là xã ái Quốc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. 60 tuổi đỗ Tiến sĩ  khoa Kỷ Sửu niên hiệu Hưng Trị 2 (1589) đời Mạc Mậu Hợp. Theo về nhà Lê. Làm đến án sát sứ.


15. Đoàn Văn Thông (Người huyện Quảng Đức nay thuộc phường Đồng Xuân quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Trú quán xã Lương Xá huyện Lương Tài , nay là xẫ Phú Lương huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh. Tiến sĩ khoa Tân Mùi niên hiệu Hồng Thuận 3 (1511) đời Lê Tương Dực. Làm quan Hữu thị lang bộ Lễ.


16. Đoàn Nhân Thục: Người xã Nghĩ Đô huyện Từ Liêm, Hà Nôi. Hoàng giáp khoa Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh Thống 5 (1502) đời Lê Hiến Tông. Làm quan đến Hiến sát sứ.


17. Đoàn Duy Tĩnh (1728 - 1783): Người xã Hải An huyện Quỳnh Côi, nay thuộc xã Quỳnh Nguyên huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Quê gốc ở thôn Đại Hạnh huyện Văn Giang, sau đổi tên là Đoàn Nguyên Thục. 25 tuổi đỗ Hoàng giáp khoa Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng 13 (1752) đời Lê Hiển Tông. Đi sứ sang nhà Thanh, sau giữ chức Thống lĩnh Tây đạo, làm quan đến chức Phó đô Ngự sử, tước Bá.


18. Đoàn Tử Quang: Người xã Phụng Công, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh. Thi Hương khoa Canh Tý, Thành Thái thứ 12 (1900), tại trường Nghệ An. Đỗ Cử nhân năm 82 tuổi là người nhiều tuổi nhất.  

doantocvietnam.com


Các tin khác


HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
© Copyright 2012 doantocvietnam.com, All right reserved
Designed & Powered by rehangngay.vn